How are you feeling today?

Lis Kotwòl Sante

Mèsi paske w ap ede pou kenbe kominote nou an san danje epi an sante lè w ranpli lis kontwòl sante sila a. Avan ou rantre nan yon edifis pou travay, lekòl, oswa yon randevou, ou pa oblije reponn ak tout kesyon sa yo.

Lòt paj yo se pou desizyon w ap pran yo sèlman―yo p ap pral kolekte okenn enfòmasyon.

Pou Kòmanse