Kòmanse!

Byenveni nan Pòtal ajou Fanmi CPS la, kote ou ka jwenn enfòmasyon enpòtan, ranpli fòm, epi pran lòt mezi ki enpòtan.


www.cpsd.us

CPS Logo

Premye Fwa? Aktive Kont Ou

Lè ou klike sou bouton "Kontinye" a, yon imèl ap voye sou adrès imèl sa avèk pwochèn etap yo pou finalize konfigirasyon kont ou an.

Deja genyen yon kont! Konekte anba:
Bliye Mòdpas?


COVID Vaccination Portal for Students that are Over 18:


Student Login >>